Nyheter

Cykelns historia

Idag är Kina välkänt som världens huvudstad när det kommer till cyklar. Men den här västerländska uppfinningen kom inte att integreras enkelt in i den kinesiska livsstilen.

Cykeln omnämns för första gången i Kina 1860 då en kinesisk statsman vid namn Bin Chun skrev om första gången han såg den fantastiska uppfinningen vid sin vistelse i Paris. Den här tidiga varianten av cykeln tog världen med en storm. Men i Kina, som länge hade varit under västerländskt styre, var inte lika öppna med att anamma en västerländsk uppfinning riktigt än. Intressant nog var Bin Chun och hans delegation på en resa runt om i Europa för att undersöka de senaste teknologiska framstegen och innovationerna och deras potentiella verkningsområden i krigsföring. Men resan som var kantades av sina misslyckanden från Bin Chun, åstadkom att introducera cykeln till en av världens största marknader.

En gentleman ska inte svettas

Vid slutet av 1800-talet var de enda människorna som använde cyklar i Kina utlänningar som levde i Shanghai. Kineserna mest förundrade över att utlänningarna utövade fysisk ansträngning offentligt. Under de här tiderna, skulle ingen kines med en uns självrespekt, och med den minsta välstånd, ens komma på tanken att transportera sig själv i det offentliga rummet. Istället skulle han resa genom en så kallad bärstol, eller på senare tid en så kallad Riksha, som uppfanns 1870. Först under 1900-talet kom cyklar att importeras till Kina som faktiskt användes av kineser själva. Men att svettas, och att träna, ingick inte i den kinesiska livsstilen. Så inledningsvis var det endast de som hade studerat utomlands som använde sig av cyklarna.

Intresset för cyklar växer

Intresset för cyklar växer

I en annan yrkesgrupp, nämligen prostituerade, var även de flitiga användare av cykeln då de transporterade sig själva till de stora hamnarna under kvällarna. De hade en relativt god inkomst för den tiden, och då de levde utanför normsamhället brydde de sig föga om vad andra tyckte om att de använde sig av en cykel. Men under 1920-talet, när arbetsveckan på 6 dagar introduceras runt om i Kina, om människor helt plötsligt hade en massa tid över för sig själva, växte intresset för cykeln. Även om det tog så långt som fram till 1930- och 40-talet för cykeln att börja användas ute på den kinesiska landsbygden.

En inhemsk industri

Den inhemska produktionen av cykeln i Kina började 1930 när de första fabrikerna för produktion av cyklar byggdes. Men det tog ytterligare 10 år innan de kinesiska cyklarna kom ut på marknaden. Grundandet av Folkrepubliken Kina, 1949, blev en vändpunkt för den inhemska cykelindustrin. Partiet beslöt sig för att marknadsföra cykeln som ”folkets transportmedel” och började med en massproduktion av cyklar runt om i landet. Cykelvägar integrerades i stadsplanering och de som använde sig av cykeln för att resa till och från sitt arbete gavs extra förmåner. Problemet med bristen på lokaltrafik tycktes ha blivit löst. Inom 10 år producerade Kina mer än en miljon cyklar varje år. Och idag, trots en tydlig nedgång i användandet av cyklar i förmån för bilar, är Kina fortfarande en av världens största producenter av cyklar där de säljer mer än 60% av världens cyklar årligen.

Populära Inlägg

Världsmästerskap i cykling

År 1921 kördes det första Världsmästerskapet för amatörer i cykling i Köpenhamn. Här vann en svensk vid namn Gunnar Sköld från Västerås. Han var en representant för Uppsala CK samt de bägge klubbarna från Västerås, IK Aros och Västerås CK. De första världsmästerskapen för de professionella deltagarna i cykling skedde år 1927 och hölls i […]

Lägga pengar på en elcykel?

Det kan tänka sig att priset på en elcykel kan verka avskräckande då de ofta kostar bra mycket mer än en vanlig cykel, men de har många fördelar och det kan vara väl investerade pengar. Man får ha i åtanke att en elcykel går att använda året runt.

Hälsofördelar med cykling

 Är det bra för mig att cykla? Det har jag undrat flera gånger innan jag kom igång med cyklandet på riktigt. Och idag kan jag svara på frågan men säkerhet: ja det är det. Idag kan du lära dig om de tre hälsofördelarna med att cykla och hoppa på din cykel direkt efteråt.